wynagrodzenie

Nie udzielamy pomocy prawnej bezpłatnie, w tym porad prawnych na spotkaniach w kancelarii, w drodze e-mail i telefonicznie.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalamy indywidualnie z Klientem. Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy oraz stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej czasochłonności. Ostatnie kryterium może wpłynąć na zastosowanie najniższych cen za 1 godz. pracy, przy założeniu, że kancelaria uzyskuje kontrakt trwały i wielogodzinny.

Jednorazowa porada prawna w naszej Kancelarii to koszt 250 złotych brutto [informacyjnie: 203,25 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT]. Porada prawa udzielana jest podczas spotkania trwającego >1 godz.

W sprawach czasochłonnych lub wymagających poszerzonej wiedzy specjalistycznej/analizy prawnej - stosujemy wyłącznie godzinowy system rozliczeń.

Wyłącznie poświęcony czas podczas spotkania na ustalenie wynagrodzenia, sporządzenie umowy o współpracę oraz pełnomocnictwa - nie podlega opłacie.

Przewidujemy dwa modele rozliczania z Klientem:

1. System godzinowy

Wynagrodzenie za pracę zawodowych prawników [adwokat/radca prawny/aplikant adwokacki/aplikant radcowski] zatrudnionych w naszej kancelarii pobierane jest w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin.

Na pierwszym spotkaniu ustalamy wysokość stawki godzinowej oraz zaliczki rozliczanej następnie z Klientem. Pobieramy zaliczkę [na tzw. start], a po jej wyczerpaniu prosimy o wpłacenie kolejnej zaliczki na poczet przewidywanych czynności procesowych w przyszłości.

Stawka godzinowa za usługi prawne w zakresie spraw cywilnych i pokrewnych mieści się w granicach 250-450 złotych brutto/1 godz. [informacyjnie: 203,25-365,85 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT].

Pomoc prawna udzielana w sprawach karnych i gospodarczych to koszt w granicach 250-500 złotych brutto/1 godz. [informacyjnie: 203,25-406,50 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT]. Podejmując się prowadzenia sprawy pobieramy zaliczkę na realizacje przewidywanych czynności. 

Kancelaria nieodpłatnie wykonuje tzw. parkiet startowy związany z przygotowaniem stosownych umów o współpracę oraz pelnomocnitw.

2. System mieszany

W ramach tej metody rozliczeń łączymy system godzinowy z dodatkowym uzgodnionym wynagrodzeniem procentowym za wygraną prawomocnie sprawę o charakterze majątkowym oraz we właściwym trybie egezkucyjnym.

Stosując system mieszany rozliczeń, ustalamy stawkę godzinową na odpowiednio niższym poziomie.

Podejmując się prowadzenia sprawy pobieramy odpowiednią zaliczkę na realizacje planowanych czynnosci.

Kancelaria nieodpłatnie wykonuje tzw. parkiet startowy związany z przygotowaniem stosownych umów o współpracę oraz pelnomocnitw.