wynagrodzenie

Nie udzielamy pomocy prawnej bezpłatnie, w tym porad prawnych podczas spotkań w kancelarii, w drodze korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalamy indywidualnie z Klientem. Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej czasochłonności. Ostatnie kryterium może wpłynąć na zastosowanie najniższych cen za 1 godz. pracy, przy założeniu, że kancelaria uzyskuje kontrakt trwały i wielogodzinny.

Jednorazowa porada prawna w naszej Kancelarii to koszt 250 złotych brutto [informacyjnie: 203,25 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT]. Porada prawna udzielana jest podczas spotkania trwającego >1 godz.

W sprawach czasochłonnych lub wymagających poszerzonej wiedzy specjalistycznej/analizy prawnej - stosujemy wyłącznie godzinowy system rozliczeń.

Nie podlega opłacie czas poświęcony podczas spotkania na ustalenie warunków współpracy, sporządzenie umowy i pełnomocnictwa.

Przewidujemy dwa modele rozliczania z Klientem:

1. System godzinowy

Wynagrodzenie za pracę zawodowych prawników [adwokat/radca prawny/aplikant adwokacki/aplikant radcowski] zatrudnionych w naszej kancelarii pobierane jest w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin.

Na pierwszym spotkaniu ustalamy wysokość stawki godzinowej oraz zaliczki rozliczanej następnie z Klientem. Pobieramy zaliczkę [na tzw. start], a po jej wyczerpaniu prosimy o wpłacenie kolejnej zaliczki na poczet przewidywanych czynności procesowych w przyszłości.

Stawka godzinowa za usługi prawne w zakresie spraw cywilnych, pracy, gospodarczych i pokrewnych mieści się w granicach 250-450 złotych brutto/1 godz. [informacyjnie: 203,25-365,85 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT].

Pomoc prawna udzielana w sprawach karnych to koszt w granicach 300-500 złotych brutto/1 godz. [informacyjnie: 243,90-406,50 złotych netto/1 godz. - bez podatku 23% VAT].

2. System mieszany

W ramach tej metody rozliczeń łączymy system godzinowy z dodatkowym wynagrodzeniem procentowym za wygraną prawomocnie sprawę o charakterze majątkowym oraz we właściwym trybie egzekucyjnym.

Stosując system mieszany rozliczeń, ustalamy stawkę godzinową na odpowiednio niższym poziomie.

Podejmując się prowadzenia sprawy, pobieramy odpowiednią zaliczkę na realizacje planowanych czynności.

Nie podlega opłacie tzw. pakiet startowy obejmujący uzgodnienie warunków współpracy, sporządzenie umowy oraz dokumentu pełnomocnictwa.